Profesori

Felicitări pentru participanții la concursul republican „Pedagogul Anului, 2018”, etapa raională:

LOCUL I

1. Aramă Ana, învățătoare, grad didactic întâi

2. Orlov Rodica, profesoară de limba și literatura rusă, grad didactic întâi